Chủ nghĩa xã hội sụp đổ vì đi trái quy luật chứ không phải vì bất cứ nguyên nhân nào khác!

Việc hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ từ Đông Âu tới thành trì Liên Xô những năm 1989-1991, sắp tới có thể sẽ là Cuba (sau khi Raul Castro chết) và những nước còn lại được tuyên giáo và một số học giả bóp méo bằng nhiều sự lý giải khác nhau như: ∎ Do hoạt động chống phá của các thế lực thù địch thông qua chiến lược "diễn biến hòa bình". ∎ Do các đảng CS cầm quyền tại các nước xã hội chủ nghĩa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, để mất quyền lãnh đạo vào tay cái gọi là lực lượng phản động. ∎ Do lãnh đạo cao nhất, trực tiếp và chủ yếu trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương suy thoái về đạo đức, lối sống, tham ô đặt lợi ích của bản thân, và gia đình lên trên lợi ích của đảng, của nhân dân, quan liêu xa rời thực tiễn, để mất quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân. ∎... Trong cơn đau xót đầy cay đắng, các nhà lý luận cộng sản giải thích sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội bằng các nguyên nhân không phải bản chất trên đây để cố tình né tránh sự thật hiển nhiên về sự tồn tại sai lầm trong một giai đoạn lịch sử. Các nhà tự xưng duy vật biện chứng mà phân tích chẳng biện chứng chút nào, cứ loanh quanh vòng vo, ngụy biện.
Source: https://fb.com/quocquan.tran.79069323/posts/688130702152224
Dân Đông Đức tràn qua Bức tường Berlin bị sụp đổ, khi một người dân Berline Tây Đức hét lớn mừng rỡ, Tháng Mười Một 1989 (Carol Guzy/The Washington Post).

Việc hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ từ Đông Âu tới thành trì Liên Xô những năm 1989-1991, sắp tới có thể sẽ là Cuba (sau khi Raul Castro chết) và những nước còn lại được tuyên giáo và một số học giả bóp méo bằng nhiều sự lý giải khác nhau như:
∎ Do hoạt động chống phá của các thế lực thù địch thông qua chiến lược "diễn biến hòa bình".
∎ Do các đảng CS cầm quyền tại các nước xã hội chủ nghĩa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, để mất quyền lãnh đạo vào tay cái gọi là lực lượng phản động.
∎ Do lãnh đạo cao nhất, trực tiếp và chủ yếu trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương suy thoái về đạo đức, lối sống, tham ô đặt lợi ích của bản thân, và gia đình lên trên lợi ích của đảng, của nhân dân, quan liêu xa rời thực tiễn, để mất quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân.
∎...

Trong cơn đau xót đầy cay đắng, các nhà lý luận cộng sản giải thích sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội bằng các nguyên nhân không phải bản chất trên đây để cố tình né tránh sự thật hiển nhiên về sự tồn tại sai lầm trong một giai đoạn lịch sử. Các nhà tự xưng duy vật biện chứng mà phân tích chẳng biện chứng chút nào, cứ loanh quanh vòng vo, ngụy biện.

Thực ra, nói một cách tóm lược, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới sụp đổ vì chính bản thân những mâu thuẫn nội tại trái với quy luật phát triển của loài người chứ không phải vì bất kì nguyên nhân nào khác.

Đoàn tàu đi trệch khỏi đường ray, nhẹ thì phải kích bánh lại cho đi đúng đường, nặng (cố tình không nhận ra để thay đổi) thì lao xuống sông hay vực là tất yếu. Thế thôi!

Trần Quốc Quân
Mới hơn Cũ hơn