Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero - Tiếng nói của những ai không có tiếng nói


Tin liên quan:
✔️ Đại lễ tuyên phong 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam
✔️ Thế mạng - phim về cha thánh Maximiliano Kolbe (bản thuyết minh)
Mới hơn Cũ hơn