Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 09.05.2018: Chúa không bao giờ chối bỏ con cái

Mới hơn Cũ hơn