Đức Mẹ Tàpao từ lãng quên được tái lập thành trung tâm hành hương


Tin liên quan:
✔️ Vì sao Tổng thống Ngô Đình Diệm lại đặt Mẹ Maria trên đỉnh núi Tàpao heo hút?

Mới hơn Cũ hơn