Đức Giáo Hoàng: “Không có người phụ nữ, Hội Thánh không thể phát triển”

Mới hơn Cũ hơn