Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 03/05/2018: Thông truyền đức tin nhờ tình yêu và chứng tá

Mới hơn Cũ hơn