Thánh Lễ Chúa Thăng Thiên, Chúa Nhật VII Phục Sinh, Năm B, 13/05/2018

Nghe giảng
Mới hơn Cũ hơn