Thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm B, 06/05/2018

Nghe giảng (Lm. Vinh Sơn Ngô Đức Duy, op.)
Mới hơn Cũ hơn