Thánh Lễ Chúa Nhật 6 Phục sinh 06/05/2018 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Nghe giảng (Lm. Giuse Đinh Trọng Chính, op.)
Mới hơn Cũ hơn