"Chúa Thăng Thiên - chia ly nhưng ân tình mãi nối dài" - Lm. Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, op.

Mới hơn Cũ hơn