Suy Niệm 08/05/2018: Phóng sự Tà giáo Đại Hàn, nỗi đau gia đình Công Giáo Mỹ

• Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong Tháng Năm
• Hãy cảnh giác trước những tò mò trong thế giới ảo
• Câu chuyện bi thảm của một gia đình Công Giáo có con bỏ nhà theo tà giáo
• Giám Mục tốt lành là người tỉnh thức, dấn thân và gần gũi với đoàn chiên
• Thông truyền đức tin là một tiến trình sinh sản
Mới hơn Cũ hơn