Quên quá khứ, xoá bỏ hận thù

"Quên quá khứ, xoá bỏ hận thù" lâu nay là chiêu bài của CSVN dùng để kêu gọi đồng bào Việt Nam quay về Việt Nam đóng góp tài lực để "xây dựng quê hương!"

Chúng ta đã quên được quá khứ chưa? Đã có thể tha thứ cho một tập đoàn gian manh, cướp bóc và nay lại bán dứng tổ quốc chưa?

Phần I :

Phần II :
Mới hơn Cũ hơn