Phút cầu nguyện: Thứ Tư 23/05/2018


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Mc 9,37-39):
✔️ 23.05: Sứ vụ rao giảng Tin Mừng
✔️ Đừng ngăn cản người ta làm việc tốt - Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, CSSR.
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Thứ Tư 23/05/2018
Mới hơn Cũ hơn