"Cành nho sinh nhiều hoa trái" - Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn