Nạn nhân vụ Karadima: ĐGH xin chúng tôi tha thứ, nhưng chúng tôi muốn ngài phải hành động

"Kết luận của tôi là Đức Giáo Hoàng đã nhận được thông tin sai lệch về vụ lạm dụng này," một trong những nạn nhân cho biết.

Mới hơn Cũ hơn