Một số tin RFA ngày 11/05/2018 (Bản tin số 1)

✅ Đảng CS Việt Nam "mồ cha không lạy, đi lạy tổ mối"

✅ Tin tức thời sự: Đề xuất không lấy ý kiến người dân về các dự án BOT
Mới hơn Cũ hơn