Một số tin RFA ngày 05/05/2018 (Bản tin số 1)

✅ Thuốc giả lan tràn, thuốc thật bị huỷ

✅ Tin tức thời sự: Nghi vấn về cái chết của Cục phó C50
Mới hơn Cũ hơn