Một số tin RFA ngày 04/05/2018 (Bản tin số 1)

✅ “Chuyện một chiếc cầu đã gãy” của Việt Nam và chiếc cầu màu xanh ở Bàn Môn Điếm

✅ Tin tức thời sự : Việt Nam đàn áp người Thượng Tây Nguyên theo đạo Thiên Chúa

✅ Áp thuế nặng, người dân lên tiếng
Mới hơn Cũ hơn