Giáo Hội Việt Nam đã có vị Tân Đại Diện Toà Thánh.

Mới hơn Cũ hơn