Giáo Hội Năm Châu 07/05/2018: Các Giám Mục Ðức và vấn đề cho người Tin Lành rước lễ

• Lại một Linh mục nữa bị bắn chết ở Phi
• Đời sống tôn giáo ở vùng Amazon: “sự hiện diện và sống nơi đây là một cuộc sống đầy gian truân nguy hiểm”
• Nhận định của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về hội nghị thượng đỉnh hai miền Nam Bắc Triều Tiên
• Đức Hồng y Reinhard Marx chỉ trích quyết định của bang Bavaria treo thánh giá trong các tòa nhà chính phủ.
• Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ kêu gọi đưa Việt Nam vào danh sách CPC
• Đức Hồng Y Tagle nói: Đừng xây tường lũy, tất cả chúng ta đều có dính dấp máu di cư tỵ nạn
• Ðức Thánh Cha tiếp Hiệp Hội giúp những người bị bệnh họa hiếm.
• Phái đoàn Giám Mục Ðức về Roma để thảo luận với Tòa Thánh.
Mới hơn Cũ hơn