Bản tin Công giáo Việt Nam, từ ngày 29/04–01/05/2018

1. Giáo xứ Lạc Nam GP Bùi chu khai mạc Tháng Hoa
2. Giáo xứ Đa Minh - Hạt Tân Mai nghinh đón Đức Mẹ Fatima Thánh Du
3. Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức tại Giáo Họ Kon Thụp - Gp. Kontum
4. Hồng ân ngân khánh linh mục của cha sở Giacôbê Nguyễn Văn Tươi
Mới hơn Cũ hơn