"Trao áo trắng và nến sáng trong Bí Tích Rửa Tội" - Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 16/05/2018

Mới hơn Cũ hơn