"Lãnh đạo bằng tình nghĩa" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op.


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Ga 21,15-19):
✔️ 18.05: Chúa trao quyền chủ chăn
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu 18/05/2018
✔️ Phút cầu nguyện: Thứ Sáu 18/05/2018
✔️ Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 18/05/2018: Người mục tử không phí giờ vào những việc không đâu
Mới hơn Cũ hơn