24.05: Hy sinh vì Nước Trời


Các suy niệm khác cho đoạn Tin Mừng này (Mc 9,41-50):
✔️ "Để được phần thưởng Nước Trời" - Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn, CSSR.
✔️ Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm 24/05/2018
Mới hơn Cũ hơn