02.04: Yêu mến Chúa là sống lời Chúa

Mới hơn Cũ hơn