"Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha của anh em" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn