"Ký ức Việt Nam" (VTV): Sau giải phóng, lượng vàng thu được trong một chiến dịch "ăn cướp" của CS, chỉ riêng Sài Gòn là khoảng 8, 9 tấn!

Nghe cho kỹ cái đoạn ông chuyên gia kinh tế nói nha mọi người, còn tay phóng viên nói gì thì mặc kệ nó.

Mới hơn Cũ hơn