Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 18.04.2018: Lãnh nhận bí tích Rửa Tội

Mới hơn Cũ hơn