Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 11/04/2018: "Bạn có nhớ ngày lãnh nhận Phép Rửa?"

Mới hơn Cũ hơn