"Chúa thống trị" (Hoàng Kim) - Ca đoàn Ngàn Thông


Hoà âm&điều khiển: Thanh Lâm
Mới hơn Cũ hơn