Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 26/04/2018: Vắng bóng tình yêu, Giáo Hội chỉ là tổ chức trống rỗng

Mới hơn Cũ hơn