Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 13/04/2018: Thế gian nói trao tự do nhưng kỳ thực là nô lệ

Mới hơn Cũ hơn