Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh, năm B, 08/04/2018

Nghe giảng (Lm. Vinh Sơn Ngô Đức Duy, op.)
Mới hơn Cũ hơn