Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 16/04/2018: Câu Chuyện Đừng sợ bóng đêm

• Chúa Giêsu ban cho chúng ta tự do đích thực
• Bên cạnh đó là Câu Chuyện tu đức “Đừng sợ bóng đêm”.
• Niềm vui Phục Sinh mang đến cho chúng ta sự vâng phục, chứng tá và hiện thực
♫ "Tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa" (Phạm Trung) - Kim Thuý
Mới hơn Cũ hơn