Suy niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 24/04/2018: Câu chuyện "Chiếc tàu vĩ đại"

• Truyền giáo là hoạt động của Chúa Thánh Thần
• Câu chuyện "Chiếc tàu vĩ đại"
• Giáo Hội cần nhiều các tiên tri
♫ "Chúa sống lại rồi" (Thành Tâm) - Như Mai
Mới hơn Cũ hơn