Sau khi Sài Gòn thất thủ: Gian truân cảnh vợ tù cải tạo

Sau ngày 30/04/1975, trong cả nỗi khổ đau tan tác của cả đất nước, người phụ nữ miền Nam, người vợ tù "cải tạo," hơn ai hết phải chịu cảnh khốn khổ, cô đơn, vất vả. Một mặt phải nuôi con, thăm viếng, tiếp tế cho chồng, một mặt phải chịu cảnh trấn áp, kỳ thị trong xã hội mới.

Phần I :

Phần II :
Mới hơn Cũ hơn