Đời này có một cô con gái...


Tôi dạy nó trung thực, không có nghĩa là thật thà, cái gì cũng nói ra hết.

Tôi dạy nó yêu thương, không có nghĩa là hy sinh.

Tôi dạy nó tự do, không có nghĩa là vô kỷ luật.

Tôi dạy nó cách để người khác tôn trọng, không có nghĩa là người khác phải cung phụng.

Tôi dạy nó tự bảo vệ bản thân, không có nghĩa là âm thầm chịu đựng.

Tôi dạy nó cách để yêu bản thân tự cao một tí, yểu điệu một tí, xông pha một tí, lanh lợi một tí, không có nghĩa là kiêu ngạo, đanh đá, chua ngoa, nhu nhược.

... còn nhiều còn nhiều nữa!

Với một đứa con gái, tôi không chú trọng việc nuôi nó ăn như nuôi heo, nên ăn thì ăn không ăn thì thôi, không ép cũng không than vãn nó biếng ăn.

Với một đứa con gái nó chơi nhiều leo trèo nhiều, trải nghiệm nhiều, mặc dù theo nó dọn cũng tối mắt. Nhưng ai bảo nó phá nó nghịch tôi đều bảo vệ nó bằng câu: "Nó năng động lắm! Trẻ con như thế mới mừng chứ nó mà ngồi yên một chỗ mới lo sốt vó!"

Với một đứa con gái nó cần học cách kín đáo và bảo vệ bản thân, và phân biệt giới tính từ nhỏ bằng một số nguyên tắc và quy luật nhất định thành khuôn.

Tôi muốn con gái lớn lên tự tin, độc lập, hạnh phúc, tự do và cách mà tôi làm là: Đi học làm cha làm mẹ.

Lê Châu
Mới hơn Cũ hơn