Một số tin RFA ngày 26/04/2018 (Bản tin số 1)

✅ Giỗ Tổ Hùng Vương cần hiểu hơn về Tổ tiên người Việt

✅ Tin tức thời sự : Việt Nam lưu tâm đến hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời”
Mới hơn Cũ hơn