Một số tin RFA ngày 03/04/2018 (Bản tin số 1)

- Bản án của Đinh La Thăng và hệ thống tư pháp Việt Nam

- Tin tức thời sự: Du khách Trung Quốc và Hàn Quốc vào Việt Nam tăng mạnh
Mới hơn Cũ hơn