"Lực lượng 47" là ai? Tại sao phải có lực lượng này? Ở các nước như Mỹ có lực lượng kiểu như vậy không?

Mới hơn Cũ hơn