Giáo Hội Năm Châu 16/04/2018: Đền Thờ Thánh Mộ ở Giêrusalem

• Trong Tông Huấn mới Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra các bước thực tiễn để đạt đến sự thánh thiện
• Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về Tông huấn Gaudete et Exsultate
• Tình trạng của các tín hữu Kitô tại dải Gaza
• Bạo lực bùng lên tại dải Gaza
• Tin tức loan truyền nhanh trên Internet về hiện tượng máu Chúa rỉ ra tại Đền Thờ Thánh Mộ ở Giêrusalem
• Số người Công Giáo Hoa Kỳ tham dự các thánh lễ đang giảm dần
• Đức Giáo Hoàng nói với Thừa Sai Lòng Thương Xót rằng sự phục vụ của họ rất quý giá cho Giáo Hội
• Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại Vatican
Mới hơn Cũ hơn