Giáo Hội Năm Châu 09/04/2018: Tuần Thánh tại Tây Ban Nha

• Các Đức Giám mục Đức yêu cầu Vatican can thiệp trước đề nghị cho người Tin Lành Rước Lễ
• Mục sư David Bereit đã được đón nhận vào Giáo Hội Công Giáo và sau 28 năm dự lễ mỗi Chúa Nhật
• Hơn 30,000 người lớn được đón nhận vào Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ trong đêm Vọng Phục sinh
• 67 phần trăm người Công Giáo Ba Lan đi xưng tội trong Tuần Thánh
• Chính Thống Giáo mừng lễ Phục sinh
• Tuần Thánh tại Tây Ban Nha
Mới hơn Cũ hơn