ĐGH: Hội Thánh cần những ngôn sứ có thể liều mạng sống họ để nói lên sự thật

Mới hơn Cũ hơn