ĐGH: Hãy biết ơn khi cảm thấy hổ thẹn, đó nghĩa là chúng ta không chấp nhận sự dữ

Mới hơn Cũ hơn