Chủ trương đào đường lên trồng rau muống, sau 30/04/1975


Trích từ phim “Không có gì và không một ai”.
Mới hơn Cũ hơn