"Phải chăng lòng chúng ta chẳng sốt sắng?" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn