"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em" - Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSSR.

Mới hơn Cũ hơn