Đất Thánh: Praetorium, nơi Đức Giêsu bị xét xử và bị kết án

Mới hơn Cũ hơn