Việt Nam ngưng dự án Cá Rồng Đỏ và Trung Quốc tập trận trên Biển Đông

Mới hơn Cũ hơn