Đức Thánh Cha đi xưng tội trong buổi cử hành 24 giờ cho Chúa tại Vatican

Mới hơn Cũ hơn